דלג לתוכן עיקרי
19.42.02.18

מוזיאונים - תמיכה

תקציב מאושר: 55,326,000
תקנה תקציבית בתכנית מינהל התרבות (תחת תחום מינהל התרבות בסעיף משרד המדע והחלל, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב מוזיאונים - תמיכה הוא ₪50,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪55,326,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪51,935,523
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)