דלג לתוכן עיקרי
19.42.02.14

מוסדות תרבות מדע ומחקר

תקציב מאושר: 9,719,000
תקנה תקציבית בתכנית מינהל התרבות (תחת תחום מינהל התרבות בסעיף משרד המדע והחלל, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב מוסדות תרבות מדע ומחקר הוא ₪6,945,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,719,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪3,882,596
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)