דלג לתוכן עיקרי
19.42.02.08

הכנסות שירות הסרטים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מינהל התרבות (תחת תחום מינהל התרבות בסעיף משרד המדע והחלל, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הכנסות שירות הסרטים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?