דלג לתוכן עיקרי
19.41.03

מרכז הסברה

תקציב מאושר: 19,163,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מטה המשרדים בסעיף מדע, תרבות וספורט.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב מרכז הסברה הוא ₪19,163,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,142,000 (16.4%)
  • רכש וקניות: ₪16,021,000 (83.6%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪18,584,701
תחת סעיף זה מוקצים 9 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?