דלג לתוכן עיקרי
19.41.01.11

עדכון מערכת שכר עידוד

תקציב מאושר: 134,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר (תחת תחום מטה המשרדים בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב עדכון מערכת שכר עידוד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪134,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?