דלג לתוכן עיקרי
19.40.01.10

השתתפות משרדים

תקציב מאושר: -2,140,000
תקנה תקציבית בתכנית מדע וקהילה ופעילות (תחת תחום מנהל מדע בסעיף משרד המדע והחלל, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב השתתפות משרדים הוא ₪-777,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,140,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪-1,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)