דלג לתוכן עיקרי
19.40.01.05

הכנסה מקרן העזבונות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מדע וקהילה (תחת תחום מנהל מדע בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסה מקרן העזבונות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?