דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב מרכזי ספורט ואגודות רגילות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪248,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪1,562,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)