דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב השתתפות משרד ראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-5,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)