דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב פעולות בספורט הוא ₪24,927,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪49,713,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪11,800,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪61,513,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪200,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪61,499,000 (99.98%)
  • רכש וקניות: ₪14,000 (0.02%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪30,025,408
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?