דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב מינהל הספורט הוא ₪128,738,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪194,073,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,800,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪195,873,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,200,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪185,477,000 (94.69%)
  • רכש וקניות: ₪10,396,000 (5.31%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪117,764,036
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?