דלג לתוכן עיקרי
19.32.05.35

פעולות ספורט עממיות - תמיכה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה בארגונים ואיגודי (תחת תחום מינהל הספורט בסעיף משרד המדע והטכנולוגיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב פעולות ספורט עממיות - תמיכה הוא ₪659,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪174,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)