דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב תמיכה בארגונים ואיגודי הוא ₪25,316,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪101,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪29,128,846
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?