דלג לתוכן עיקרי
19.31.03.96

מענק ירושלים לתרבות

תקציב מאושר: 23,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מינהל תרבות (תחת תחום תרבות בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מענק ירושלים לתרבות הוא ₪18,861,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪23,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪23,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)