דלג לתוכן עיקרי
19.31.03.93

השתתפות משרד המשנה לראש הממשלה

תקציב מאושר: -1,600,000
תקנה תקציבית בתכנית מנהל תרבות (תחת תחום תרבות בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות משרד המשנה לראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,600,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-680,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)