דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות חינוך בהשקעת בעלים בשיפוץ הבימה

19.31.03.82

-5,475,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות חינוך בהשקעת בעלים בשיפוץ הבימה הוא ₪-5,475,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-5,475,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)