דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הקליטה בפעולות תרבות

19.31.03.47

-400,000
בשנת 2000 תקציב השתתפות משרד הקליטה בפעולות תרבות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-400,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?