דלג לתוכן עיקרי
19.31.03.34

הכנסות שירות הסרטים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תמיכה במוסדות תרבות (תחת תחום תרבות בסעיף משרד המדע התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הכנסות שירות הסרטים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?