דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב תמיכה במוסדות תרבות הוא ₪399,443,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪6,613,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪446,957,387
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?