דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב תרבות הוא ₪642,185,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪845,477,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,200,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪846,677,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪89,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪841,176,000 (99.35%)
  • רכש וקניות: ₪5,000,000 (0.59%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪639,034,866
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?