דלג לתוכן עיקרי
19.07.01.05

רזרבה להתייקרויות בפיתו ח תשתיות

תקציב מאושר: 2,733,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתיקרויות (תחת תחום רזרבה בסעיף משרד המדע).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב רזרבה להתייקרויות בפיתו ח תשתיות הוא ₪2,733,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?