דלג לתוכן עיקרי
19.06

התוכנית לחיזוק הצפון

תקציב מאושר: 9,510,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד המדע, התרבות.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2007 תקציב התוכנית לחיזוק הצפון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,510,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪9,510,000 (100%)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?