דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב השתתפות תחבורה - מחקרים משותפים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-3,291,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-473,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)