דלג לתוכן עיקרי
19.05.01.09

השתתפות במשרד הביטחון - פרוייקט מאיץ

תקציב מאושר: 2,311,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח תשתיות מדעיות (תחת תחום תשתיות מדעיות בסעיף משרד המדע והטכנולוגיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות במשרד הביטחון - פרוייקט מאיץ הוא ₪2,311,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪2,369,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)