דלג לתוכן עיקרי
19.05.01.04

מועצה לאומית למחקר ופיתוח

תקציב מאושר: 352,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח תשתיות מדעיות (תחת תחום תשתיות מדעיות בסעיף משרד המדע).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב מועצה לאומית למחקר ופיתוח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪352,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪189,029
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)