דלג לתוכן עיקרי
19.04.03.15

השתתפות משרד התיירות

תקציב מאושר: -143,000
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות מדעיות (תחת תחום מינהל מדע בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד התיירות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-143,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?