דלג לתוכן עיקרי
19.04.03.11

הכנסה משיתוף פעולה ישראל צרפת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תשתיות מדעיות (תחת תחום מינהל מדע בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הכנסה משיתוף פעולה ישראל צרפת לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?