דלג לתוכן עיקרי
19.04.02.13

פרחי מדע

תקציב מאושר: 43,307,000
תקנה תקציבית בתכנית מחקרים, פרוייקטים (תחת תחום מינהל מדע בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פרחי מדע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪43,307,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪15,014,621
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)