דלג לתוכן עיקרי
19.04.02.08

מחקר ופיתוח אזורי

תקציב מאושר: 5,517,000
תקנה תקציבית בתכנית מחקרים, פרוייקטים (תחת תחום מינהל מדע בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מחקר ופיתוח אזורי הוא ₪2,725,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,517,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪4,739,022
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)