דלג לתוכן עיקרי
19.04.01.07

השתתפות ב-OECD

תקציב מאושר: 24,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום קשרים בינלאומיים (תחת תחום מינהל מדע בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות ב-OECD הוא ₪1,370,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪24,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪26,439
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)