דלג לתוכן עיקרי
19.04.01.05

השתתתפות בתוכנית המחקר ופיתוח של האיחוד האירופי - משרד התמ"ת

תקציב מאושר: 55,238,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום קשרים בינלאומיים (תחת תחום מינהל מדע בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתתפות בתוכנית המחקר ופיתוח של האיחוד האירופי - משרד התמ"ת הוא ₪31,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪55,238,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪40,438,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)