דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכה במכון מיג"ל עפ"י החלטת הממשלה

19.03.02.20

3,200,000
בשנת 1999 תקציב תמיכה במכון מיג"ל עפ"י החלטת הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?