דלג לתוכן עיקרי
19.03.01.04

הכנסות מממשלת גרמניה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מחקרים בינ"ל (תחת תחום מחקרים ופרוייקטים בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב הכנסות מממשלת גרמניה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?