דלג לתוכן עיקרי
19.02.05

תוכנית המו"פ של האיחוד

תקציב מאושר: 27,936,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום קידום קשרים בינלאומיים בסעיף משרד המדע, התרבות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2007 תקציב תוכנית המו"פ של האיחוד הוא ₪27,936,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪27,373,818
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?