דלג לתוכן עיקרי
19.01.05.01

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית היל"ה (תחת תחום מינהל ושרותים כלליים בסעיף משרד המדע התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪547,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?