דלג לתוכן עיקרי
19.01.03.08

השתתפות באוצר - מרכבה

תקציב מאושר: 37,000
תקנה תקציבית בתכנית מחשוב (תחת תחום מינהל ושירותים כלליים בסעיף משרד המדע, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות באוצר - מרכבה הוא ₪37,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪26,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)