דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב השתתפות משרד החינוך - חן קמור לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-669,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?