דלג לתוכן עיקרי
19.01.02.14

השתתפות באחזקת מערכת בוחן

תקציב מאושר: 136,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום מינהל ושרותים כלליים בסעיף משרד המדע).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השתתפות באחזקת מערכת בוחן הוא ₪136,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?