דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב מדע, תרבות וספורט הוא ₪2,481,351,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,100,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,483,451,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪58,500,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪422,008,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪78,245,000 (3.15%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,125,673,000 (85.59%)
  • רכש וקניות: ₪90,136,000 (3.63%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪2,586,910,577
תחת סעיף זה מוקצים 250 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?