דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2013 תקציב משרד המדע, התרבות הוא ₪1,117,322,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,530,711,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪6,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,536,711,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪71,131,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪262,075,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪44,003,000 (2.86%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,328,010,000 (86.42%)
  • רכש וקניות: ₪95,705,000 (6.23%)

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪1,178,925,571
תחת סעיף זה מוקצים 112.5 תקני כח אדם , ובנוסף 988 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2013.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?