דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב משרד המדע, התרבות הוא ₪869,055,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,144,116,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪22,735,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,166,851,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪38,696,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪109,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪33,915,000 (2.91%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,023,034,000 (87.67%)
  • רכש וקניות: ₪51,135,000 (4.38%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪921,013,933
תחת סעיף זה מוקצים 69.5 תקני כח אדם , ובנוסף 1,219 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?