דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב משרד המדע התרבות הוא ₪697,804,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪717,584,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪7,159,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪724,743,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪41,065,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪122,380,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪23,672,000 (3.27%)
  • תמיכות והעברות: ₪629,456,000 (86.85%)
  • רכש וקניות: ₪40,838,000 (5.63%)

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪754,677,116
תחת סעיף זה מוקצים 85.5 תקני כח אדם , ובנוסף 352 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?