דלג לתוכן עיקרי
18.11.05.03

פיתוח בחופים קיימים באיגוד ערים כנרת

תקציב מאושר: 3,891,000
תקנה תקציבית בתכנית איגוד ערים כנרת (תחת תחום העברות לרשויות בסעיף הרשויות המקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב פיתוח בחופים קיימים באיגוד ערים כנרת הוא ₪3,891,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪2,454,278
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)