דלג לתוכן עיקרי
18.11.04.12

סיוע להשלמת אולמות ספורט למגזרי המיעוטים

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקי פיתוח (תחת תחום העברות לרשויות בסעיף הרשויות המקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב סיוע להשלמת אולמות ספורט למגזרי המיעוטים הוא ₪500,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪598,456
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)