דלג לתוכן עיקרי
18.11.03.50

קורונה - פיתוח בגין החלטות ממשלה פרטניות

תקציב מאושר: 11,849,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים שוטפים (תחת תחום העברות לרשויות בסעיף הרשויות המקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב קורונה - פיתוח בגין החלטות ממשלה פרטניות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,849,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪7,550,724
תקציב זה פעיל בין השנים: 2021 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)