דלג לתוכן עיקרי
18.11.03.04

מענקים מיוחדים לרשויות מקומיות, על פי סיכום

תקציב מאושר: 303,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים שוטפים (תחת תחום העברות לרשויות בסעיף הרשויות המקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב מענקים מיוחדים לרשויות מקומיות, על פי סיכום לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪303,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪14,974,940
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)