דלג לתוכן עיקרי
18.11.02.25

מענקי פיתוח להתיישבות צעירה - באזורי הגולן, הבקעה ומעלה אפרים

תקציב מאושר: 1,793,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים אזוריים (תחת תחום העברות לרשויות בסעיף הרשויות המקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב מענקי פיתוח להתיישבות צעירה - באזורי הגולן, הבקעה ומעלה אפרים הוא ₪1,793,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪7,098,457
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)