דלג לתוכן עיקרי
18.11.02.24

מענקים להתיישבות צעירה - באזורי הגולן, הבקעה ומעלה אפרים

תקציב מאושר: 10,382,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים אזוריים (תחת תחום העברות לרשויות בסעיף הרשויות המקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב מענקים להתיישבות צעירה - באזורי הגולן, הבקעה ומעלה אפרים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,382,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?