דלג לתוכן עיקרי
18.11.02.12

מענקי פיתוח להתיישבות הצעירה ביו"ש

תקציב מאושר: 19,527,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים אזוריים (תחת תחום העברות לרשויות בסעיף הרשויות המקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב מענקי פיתוח להתיישבות הצעירה ביו"ש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪19,527,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪4,846,264
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)