דלג לתוכן עיקרי
18.11.02.07

מענקים להתיישבות צעירה לרשויות ביהודה ושומרון

תקציב מאושר: 17,991,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים אזוריים (תחת תחום העברות לרשויות בסעיף הרשויות המקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב מענקים להתיישבות צעירה לרשויות ביהודה ושומרון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪17,991,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪42,943,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)